HIL Fotball

Treningsavgift
Alle som spiller fotball i Hærland IL fotball må være medlemmer av Hærland IL. I tillegg til dette betales en årlig treningsavgift til Hærland IL fotball. For sesongen 2014 er satsene følgende:

Aldersbestemte lag: 750- kr. pr.spiller
A-lag: 1500,- kr. pr. spiller
 
Treningsavgiften dekker utstyr, påmeldingsavgifter til serie og cup, forsikringer, vedlikehold av baner osv. Krav om innbetaling av treningsavgift sendes vanligvis ut i mai/juni.
 
Forsikring

Alle spillere som deltar i organisert aktivitet i Hærland IL fotballs regi skal være forsikret. Følgende forutsetninger gjelder:

-Alle spillere må betale medlemsskap i Hærland IL. Dersom noen ikke er medlem gi beskjed til trener/lagleder om dette.

-Ved å betale kontingent i Hærland IL er man automatisk forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneforsikring.

-Dersom kontingent ikke er betalt har man ingen forsikring.
 
Les mer om forsikringsordningene på disse linkene:
 
Share