Fredag 20.01.2012 ble Per-Arne Berge utnevnt til æresmedlem i Hærland IL.

Utnevnelsen foregikk i det kjempefine lokalet Helges hall på Lundeby & Co, et flott sted som var med på å sette en flott ramme rundt utnevnelsen. Det var ca. 50 personer som ville være med på å hedre vårt nye æresmedlem. Tilstede var tidligere æresmedlemmer, familie og andre som har spilt sammen med eller vært en del av Per Arnes idrettsliv i Hærland IL.

 

 

pab

Per Arne visste ikke at det skulle være en slik utnevnelse for han denne kvelden, han hadde blitt invitert til å snakke om Hærland IL i 2012, samt få informasjon om hva som har blitt gjort i klubben i 2011. Alle involverte var med på å holde dette skjult for han og gjøre dette til en overraskelse for han. Under opplesningen av forslaget fotballgruppen hadde sendt inn til bragdkomiteen i Hærland IL, gikk det opp for Per Arne at det var han dette gjaldt. Man kunne se at han ble rørt av dette og at han satte stor pris på dette.

I tilegg til blomster, gravert plate og heder fra de fremmøtte, fikk han også hilsen fra Norges Fotballforbund og Eidsberg kommune ved ordfører Erik Unaas. På vegne av Hærland IL vil vi takke Per-Arne for sin fantastiske innsats for idrettslaget og gratulere han med velfortjent utmerkelse som æresmedlem.

Fotballgruppas begrunnelse og innstilling til bragdkomiteèn kan du lese her:

Fotballgruppa vil med disse linjer få fremme et forslag om å gjøre ære på en av de vi mener er klubbens mest lojale medlem; Per-Arne Berge. Vårt resymè innebærer følgende opplysninger: Per Arne fikk idretten og ikke minst fotballen inn med teskje fra barnsben av. Overalt hvor han ble sett var det enten med en eller annen form for ball sommerstid eller med ski og skøyter vinterstid. Med en aktiv mor, Aud Berge og en enda mer aktiv far, Arne Berge, måtte det bare bli noe ut av dette. Med 2 brødre på slep var det som sagt aldri noe å lure på når det gjaldt fritidsaktiviteter. Guttene gikk gradene i aldersbestemte klasser i Hærlandfotballen, godt pushet frem av mor og far på sidelinjen. Per Arne var innom Ørje hvor han fikk med seg ca. 70 obligatoriske kamper. Men Per-Arne ville mye mer. En annonse lokket han vekk fra nærmiljøet og han søkte nye impulser i Egersund Idrettsklubb. Det med stor suksess. Han ble spillende trener og kronet det hele med opprykk til 2. divisjon. Etter vel 8 sesonger bar det imidlertid tilbake til moderklubben Hærland hvor han siden har vært. I etterkant har han også blitt kåret til Indre Østfolds beste spiller av lokalavisen. Etter endte aktive år som spiller har han også tatt ansvar i styre og stell. Per-Arne satt i en lengre periode som oppmann og som sportlig leder i fotballgruppa, før han tok over vervet som leder. Han har også representert klubben i forskjellige utvalg og er vel den som har hatt den største oversikten de siste årene. Uten hans engasjement tror vi at klubben heller ikke hadde hatt noe seniorlag i divisjonssystemet. Det er ikke få timer han har lagt ned nettopp for dette. Tar vi også med at han er Hærland Open-general har vi vel fått med oss det meste . Vi i Hærland fotball er enstemmig for at Per Arne fortjener å få utdelt æresmedlemsskap i Hærland IL. Vi vet med sikkerhet at Per Arne alltid vil stille opp og brenne for Hærland IL i all fremtid. Uten han mener vi Hærland hadde vært sportslig fattigere for å si det på den måten. Det er også derfor styret i fotballgruppa vil nominere Per Arne til æresmedlem og det til nummer 11 rekken. Med hilsen For Hærland fotball Janne Hammersborg Bilde nr 6 viser Hærland 7 gjenlevende æresmedlemmer sammen med Per-Arne: Bakerst fra venstre: Jan Solberg, Thor Gundersen, Ole Fundingsrud og Kjell Ulfsby. Foran fra venstre: Reidar-Otto Andersen, Aud Berge Andersen, Per-Arne Berge og Ole Fjellengen.

Share