Hærland idrettslag

Hærland Idrettslag har to anlegg der idrettslagets aktiviteter bedrives. Begge anleggene driftes av meget dyktige anleggskomiteèr som gjør at idrettslagets medlemmer kan utøve sin aktivitet under meget gode forhold.
 
 

Hærland stadion

Share