Hærland idrettslag

Arne Berges minnefond er fondet som ble opprettet etter Arne Berge, som døde i 1991. Fondets grunnbeløp er fra gaven som ble donert til Hærland IL etter begravelsen. I statuttene for minnefondet står det at kandidater for pristildeling må være medlem i Hærland IL eller et av de øvrige idrettslaga Eidsberg og Marker. De må være eldre enn 16 år og ha vist positiv og stor innsatsvilje i sin idrett – aktivt eller administrativt – samt vist god opptreden til gavn for idretten.

Følgende har blitt tildelt Arne Berges minnefond:
 
1993 Jostein Jensen
1994 Kjell Ulfsby
1996 Bjørnulf Berger
1999 Vibeke Skofterud
2005 Reidar Otto Andersen
2010 Ola Vigen Hattestad
Share