Hærland idrettslag

Krav om politiattest i Hærland IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
 
I Hærland IL er det fotballgruppa v/styret og skigruppa v/styret som innhenter politiattest fra de som har arbeidsoppgaver overfor mindreårige. Foreldre/foresatte som har barna sine på aktiviteter i Hærland IL`s regi kan være trygg på at aktiviteten blir ledet av en person som har levert politiattest.
 
Evnt. spørsmål omkring dette kan rettes til skigruppa eller fotballgruppa.
 

Les mer om ordningen HER.

Share