Høytorp fort skiteam

Høytorp fort skiteam består av Askim IF Ski og Eidsbergklubbene Slitu IL Ski, Mysen IF Ski og Hærland IL Ski. Skiteamet samarbeider om treninger og snøproduksjon på Høytorp fort i Mysen. I tillegg til felles treninger arrangerer teamet felles snøsamling i november for utøvere m/familie.

Høytorp fort skiteam tilbyr 3 treningsgrupper. Det understrekes at de angitte aldersanbefalingene kun er retningsgivende. Det viktigste er at hver enkelt finner den gruppen de mener de tilhører, i forhold til treningsgrunnlag, trenings mål og sosial tilhørighet.

Treningsgruppe A: Anbefales for barn født 2006-2003. Treningene for gruppe A foregår lokalt.

Ansvarlige trenere Askim: Bjørn Henrik Christoffersen og Gunnar Aandstad.

Ansvarlige trenere Eidsberg: Morten Fladberg og Glenn Bergland.

Treningsgruppe B: Anbefales for barn/ungdom/voksne født 2002 eller tidligere.

Ansvarlig trener: Asle Gudim

Hjelpetrener: Roy Vidar Johannesen.

Treningsgruppe C: Anbefales for ungdom/voksne født 1998 eller tidligere. Yngre utøvere kan delta dersom de er selvstendige, motiverte og har et godt treningsgrunnlag.

Ansvarlig trener: Lars Berge.

Hjelpetrenere: Jan Greibesland og Ingrid Berge.

Share